Домашно училище с Матифик

Онлайн математически задачи в Матифик, игри и работни листи на работния плот, таблети и мобилни устройства за обучение у дома.
Карта за математическото онлайн приключение на потребителя в Матифик, която напътства учениците в учебния план на училището

Последователността на обучение в Матифик

Всеки ученик заслужава собствено, лично пътешествие към умелите математически познания. В Матифик учениците прогресират със собствен ритъм и се ангажират с уникална поредица от интерактивни задачи. Учениците използват незабавна интерактивна обратна връзка, за да настроят мисленето си при решаване на всяка от задачите. Предлагаме вградена система за отчитане в реално време, която позволява на учителите и родителите да проследяват прогреса им на всяка стъпка. Образователната поредица на Матифик покрива и местните учебни планове.

Подобряване на резултатите на учениците

Само 15 минути Матифик на седмица драматично подобрява резултатите по математика.

Matific v3.12.1.1